FOS Open Scouting is er voor alle kinderen en jongeren vanaf 6 jaar. We splitsen onze werking op in takken. Een tak focust zich op een bepaalde leeftijdsgroep waardoor het makkelijker is om de activiteiten af te stemmen op de leefwereld en de mogelijkheden van deze scouts en gidsen. Elke tak heeft een eigen stijl, met specifieke afspraken, ideeën en activiteiten.

Bevers (6 tot en met 7 jaar)

Bevers zijn nog sterk op zichzelf gericht. Dat merk je vooral als ze honderduit over hun ervaringen vertellen. Groepjes ontstaan willekeurig, rond toevallige gebeurtenissen. Toch merk je dat ook zij langzamerhand groepsbesef krijgen terwijl ze de wereld ontdekken. Hun levendige fantasie houdt hun aandacht niet lang bij hetzelfde onderwerp. Eerst apen ze de leiding na, dan de tovenaar die langskomt. Even later zijn ze intens geboeid door een vogeltje dat in het gras rondspringt of begint weer een nieuw verhaal…

LEIDING:

Naomi

Welpen (8 tot en met 10 jaar)

Welpen krijgen meer aandacht voor de groep. Vriendjes worden bewust gekozen en kliekjes ontstaan. “Geen vrienden hebben” is heel erg… Van nature hebben ze een talent om zich in situaties en personen in te leven. Heb je al gemerkt hoe heftig Welpen reageren als iemand een spel niet eerlijk speelt? Of hoe de “slechte” deerlijk toegetakeld uit het bosspel komt? Natuurlijke competitie is typisch: een spel winnen of verliezen is van levensbelang. In die fase groeit ook vaak een eerste imago: de sterkste, de lenigste of de creatiefste zijn.

LEIDING:

Kaat (takleider)
Tille

Jongverkenners (11 tot en met 13 jaar)

Bij Jongverkenners is de groep als geheel enorm belangrijk. Kleine bendes worden opgericht, (geheime) kampen gebouwd om samen de spannendste spelen uit te werken. De groep bepaalt de stijl, de norm, de communicatie en de sfeer. Jongverkenners voldoen wel of niet. De een is enorm populair en leidt, de ander raakt stilzwijgend in de verdrukking. Deze leeftijd is dan ook cruciaal om lid van Open Scouting te blijven.

Het is de leeftijd van verschillende interesses. Jongverkenners naar informatie allerhande: ze leggen verzamelingen aan en houden artikels bij. Vaak sluiten ze stevige en intense vriendschappen: “een hartsvriend(in)”. Meisjes vinden jongens kinderachtig of te ruw, terwijl jongens meisjes als aanstellerig of giechelachtig bestempelen.

LEIDING:

Pablo (takleider)
Maxim

Verkenners (14 tot 15 jaar)

Verkenners worden zich van hun omgeving en de maatschappij bewust. Ze maken grootse plannen en vinden het een erezaak die met succes te realiseren. Ze gaan op elke uitdaging in terwijl ze de banden met thuis stilaan loslaten. Over hun ouders, de klas, de leerkrachten en natuurlijk over zichzelf hebben ze een uitgesproken mening die ze vaak onder invloed van leeftijdsgenoten vormen. Verkenners voelen zich hierdoor soms erg onzeker en zoeken dan steun bij gelijkgestemde leeftijdsgenoten. Vrienden worden zeer belangrijk.Verkenners hebben intense sociale contacten, maar het gevoel van eenzaamheid is nooit ver weg. En last but not least: jongens ontdekken dat meisjes toch niet zo aanstellerig zijn en meisjes vinden jongens plots niet meer zo kinderachtig; Jongens en meisjes krijgen aandacht voor elkaar.

Jin (16 tot en met 17 jaar)

Jinners vertonen meestal een uitgesproken zin voor onafhankelijkheid en individualiteit. Hun bewust beleefde persoonlijke waarden en normen stemmen niet steeds overeen met die van onze maatschappij. Deze eigenschap en een sterk sociaal gevoel zorgen voor het ontstaan van intense vriendschappen. De wereld dringt zich aan hen op en dat uit zich in concrete vragen over studie- en beroepsambities. Meestal kunnen vertrouwenspersonen hen in de zoektocht naar hun eigen identiteit en zelfontplooiing verder helpen.

Leiding (18+ jaar)

De leiding van Open Scouting is een mix van mensen en ideeën, motivaties en hobby’s, stijlen en imago’s. Toch hebben ze enkele zaken gemeen: de wil om kinderen en jongeren de wereld te helpen ontdekken. Dat doen ze in vriendschap en vertrouwen met elkaar. In leiding staan is ook groeien: je leert jezelf in vraag stellen, je leidersstijl aanpassen, engagementen en verantwoordelijkheden opnemen, elkaars sterke en zwakke punten kennen. Samen trachten we een toffe groep uit te bouwen.