VZW

De scouts is in twee verenigingen:
 
1.    Enerzijds heb je de actieve beweging ofook de eenheid 21e Fos De Jolle. Alles van activiteiten voor de kinderen, leiding, kampen, het boekje, financiële acties ten voordele van de verschillende takken, ... valt hieronder.
 
2.     Anderzijds heb je de vzw: alles wat niet voor de actieve beweging is: de verzekering en onderhoud van het lokaal, aankoop materiaal, onderhoud materiaal,  Financiën en organiseren een aantal financiële acties. De VZW is echter wel meer dan enkel het materiaal. Ze staan ook in voor algemene 'ondersteuning' voor alles wat er in de scouts gebeurt: overal waar het nodig is en waar het kan helpen deze mensen mee (bvb. kerstmarkt, nieuwjaarsreceptie, kookploeg op kamp, opruimacties, ... ) . Het comité maakt het mogelijk dat de eenheid genoeg mogelijkheden en omkadering heeft om te draaien.
 
De VZW wordt geleid door een Raad van Bestuur. De voorzitter van de Raad van Bestuur is Nina Vanslambrouck (voorzitter@dejolle.be). In de raad van bestuur zitten verder nog ex leiding, de eenheidsleiding en gewone leiding. De vertegenwoordiging van de leidersploeg is 50% +1  t.o.v. niet leiding. Heb je interesse om je aan te sluiten. Wil je af en toe een handje toesteken? Neem dan zeker contact op met Nina of de eenheidsleiding.