Nieuw lid

Ben je geïnteresseerd? Kom dan eens langs bij 21e Fos De Jolle en maak ook deel uit van de gezellige scoutsfamilie. In onze jeugdbeweging is werkelijk iedereen welkom! Om je kleine spruit in te schrijven in onze scouts of om even de sfeer op te snuiven kun je elke zondagmiddag van 13u45 tot 14u bij ons lokaal langskomen. Spreek een leider aan en die zal je doorverwijzen naar de eenheidsleiding.

Bij inschrijving vragen we de nodige gegevens om een tijdelijke verzekering aan te vragen bij FOS Open Scouting. Wanneer dit in orde is mag uw kind drie weken op proef mee komen spelen en plezier maken met andere kindjes en de leiding.

Na die drie testweken is het tijd om een beslissing te nemen. Eenmaal het lidgeld gestort is ben je officiëel ingeschreven in onze scouts voor de rest van het werkjaar (dat loopt van september tot augustus).

Lidgeld

Het lidgeld bedraagt dit jaar 55 euro.Dit dient altijd aan het begin van elk jaar gestort te worden op volgend rekeningnummer:
BE39 7330 5386 3019 
Met mededeling: Lidgeld(jaartal)+[Naam vh kind] + [Tak]
Stuur daarna nog een mailtje naar info@dejolle.be, dit vergemakkelijkt de administratie.

Hierin is inbegrepen:
- Lidgeld van Fos
- De verzekering
- Het ledenboekje: ''t scheepsklokje
- Versturen van brieven en het ledenboekje
- Aankoop van spelmateriaal
- Gebruikskosten en energiekosten lokaal

Volgende zaken zijn NIET inbegrepen:
- Uitstappen
- Kampen
- Uniform
- Weekends
- ander evt. georganiseerde uitstappen of activiteiten binnen een tak

We proberen deze extra kosten te beperken of democratisch laag te houden.

Uniform

Waarom een uniform?
Zoals elke jeugdbeweging dragen ook wij een uniform. Hierachter zitten een aantal duidelijke redenen. Als eerste zorgt dit voor een eenheid in een groep omdat iedereen dezelfde kledij draagt. Vervolgens maakt dit het voor de leiding ook gemakkelijk om het overzicht te bewaren van wie bij ons hoort bijvoorbeeld bij een stadsspel. Ten laatste is het uniform ook gewoon degelijke spelkledij die tegen een stootje kan. We vragen dan ook om elke keer in uniform naar de scouts te komen.

Waaruit bestaat het uniform?
Hieronder geven we nog eens een overzicht van wat per tak alsuniform gedragen moet worden. Dit is echter de basis, we hebben ook andere kledingstukken van onze eenheid (Bv: t-shirts). Wie naar de scouts komt wordt gegarandeerd wat vuil. Daarom raden we aan om altijd deze kledij aan te doen, ze kunnen immers tegen een stootje. Ook goede schoenen kunnen niet ontbreken (sportschoenen of stevig schoeisel). Draag immers nooit nieuwe kleren die geen modderspel zullen overleven.

  • Bevers: Scoutstrui + das
  • Welpen: Hemd + das
  • Jong Verkenners:Hemd+ das
  • Verkenners en Seniors: Hemd + das
  • De broek dient voor alle takken blauw te zijn.

Waar moeten de badges komen?
In onderstaande afbeelding kun je zien waar welke badges moeten opgenaaid worden.

 

Verzekering

Waarvoor is uw kind verzekerd?en wat te doen bij een ongeval?
Als het lidgeld van uw kind op tijd is betaald, wordt het grootste deel ervan door ons overgeschreven naar de FOS-administratie, die voor al zijn leden een collectieve verzekering heeft afgesloten. Alle papierwerk in dat verband loopt dan ook via het FOS-kantoor.
Elk lid van FOS heeft zodoende een B.A. (burgerlijke aansprakelijkheids-) verzekering en een ongevallenverzekering. Voor de medische kosten is er wel een vrijstelling van 24,79 euro, die steeds ten laste van de ouders blijft. Eigen stoffelijke schade, verlies of diefstal is dus NIET verzekerd!

Een voorbeeldje om de gangbare procedure te schetsen:
Jan loopt tijdens een scoutsspel tegen een boom en houdt er een gekloven wenkbrauw en een gescheurd hemd aan over. De leiding brengt Jan naar een dokter of het ziekenhuis, waar hij de nodige zorgen krijgt toegediend. Er wordt een ongevalsaangifte ingevuld door de leiding en de arts zorgt voor de medische verklaring. Nu nog de handtekeningen van de verantwoordelijke leid(st)er en van de ouders erop en de aangifte wordt naar FOS gestuurd.

en wat nu?
De medische kosten worden in eerste instantie betaald door de ouders! Met de doktersbriefjes stappen zij dan naar de ziekenkas, waar zij een deel terugkrijgen EN een bewijs vragen voor de verzekering! Ook in geval van bijkomende medicatie moet een bewijsje aan de apotheker worden gevraagd. Als de behandeling ten einde is, kunnen al die betalingsbewijzen naar FOS worden gestuurd, die zorgt dat de verzekering instaat voor de terugbetaling (op de vrijstelling van 24,79 euro na).
Het gescheurde hemd wordt niet vergoed.

Fiscale Attesten

Hieronder vindt u het "ATTEST INZAKE UITGAVEN VOOR DE OPVANG VAN KINDEREN VAN MINDER DAN 12 JAAR" voor de kampen in het jaar 2017.
Alsook de erkenningsformulieren voor onze scouts (Dit heb je ook nodig).
 
Erkenningsformulier: 
 

Formulieren Mutualiteit

Terugbetaling inschrijvingsgeld:
Via onderstaande links kunt u ingevulde formulieren i.v.m. terugbetaling van het lidgeld vinden voor mutualiteiten die dit aanbieden.
Staat uw mutualiteit er niet bij, maar biedt ze dit toch aan? Bezorg ons dan het formulier en we vullen het graag in!
- CM
- Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen
- Vlaams & Neutraal Ziekenfonds
- OZ

Terugbetaling kampen:
Voor de terugbetaling van kampgeld creëerde FOS een algemeen formulier dat de meeste mutualiteiten accepteren.
Onderstaande links bevatten deze formulieren ingevuld voor paas- en zomerkamp.
Aanvaardt uw mutualiteit dit document niet? Bezorg ons het correcte formulier en we vullen het graag in!